top of page
3D Printed Models

שרותינו

באמצעות הותק והנסיון הצבורים אצלינו ניתן לקבל אצלינו מגוון רחב של שרותים הקשורים לתחום הדפסת ה3D

  • השכרת מדפסת על בסיס חודשי.

  • תכנון ופיתוח מוצרים.

  • ייצור יחידני וכמותי.

  • המרה של קבצים.

  • הדפסת חלקים מכל החומרים.

  • מכירה של כל סוגי הפילמנטים במגוון צבעים רחב.

  • מכירה של מדפסות מקצועיות, תעשיתיות וביתיות.

  • ועוד...

bottom of page